Actualiteit


Overzicht


Vlaams-nationale Zangavond

De nieuwe webstek is gelanceerd!
<< <Vorming rond de Spartanen

Geplaats op 09-11-2011 om 12:30:48 door

Dinsdag 8 november 2011 vond er in Cafť uilenspiegel een vormingsavond door rond de Spartanen gegeven de Senior Frederik Vandelannoote. Sparta was immers na het Romeinse rijk het langst bestaande rijk ter wereld en heeft dit weten te bereiken met nooit meer dan 10000 Spartanen. Meer dan de moeite waard dus om de Spartaanse mythe eens van dichterbij te gaan bekijken. Van de scheppingsmythe ging het naar het ontstaan, religie en de gebruiken van de Spartaanse staat. Er werd wat dieper ingezoemd op, natuurlijk, Lykurgus en zijn legendarische wetgeving en de daaruitvloeiende unieke staatsstructuur waar net als wij ook Plato zeer veel inspiratie heeft uit geput. Dankzij de film 300 moest er ook over de Perzische invallen een woordje gezegd worden. Sparta stond nadien op het toppunt van haar macht en zag in Athena een rivaal opstaan. Dit hoofdstuk werd uitvoeriger behandeld omwille van zijn relevantie voor vandaag. Een clash tussen verschillende systemen en ideologieŽn is altijd een schat aan politieke informatie. Democratie, socialisme, nationaal-socialisme,liberalisme, aristocratie,...allemaal hebben ze de revue al gepasseerd bij de Grieken. Immigratie, kapitalisme, drugs, kloof tussen arm en rijk, multicultuur ...De huidige problemen zijn stuk voor stuk allemaal al eens voorgekomen. De geschiedenis is dus een venster op de toekomst! We moeten er alleen van durven leren. De lezing werd afgerond met de redenen voor het verval van Sparta, die verrassend actueel bleken...Tussen pot en pint kon daarna lustig gediscuteerd worden.

NSV!-Leeuw