Actualiteit


Overzicht


Vlaams-nationale Zangavond

De nieuwe webstek is gelanceerd!
<< <Corruptie en loges in Hasselt

Geplaats op 07-10-2011 om 17:10:27 door

Er is vaak weinig goede journalistiek te verwachten van de VRT maar bij de Panoramareportage (6/10/2011) over de corruptie en pesterijen bij de Hasseltse politiezone HAZODI kwam er toch iets zinnig op de buis. Zij het dan als katalisator voor een veel diepgaandere kritiek zowaar door het partijkrantje Demorgen. Zowaar Demorgen (29/10/2011) kwam met een verhaal dat de hele heersende (Hasselste) “elite” in opspraak brengt. Het verhaal van korpschef Michel Beckers bewijst de “ons kent ons” mentaliteit, het niet-bestaan van de scheiding der machten en dus het niet-bestaan van de democratie in ons land en dit tot op het stedelijke niveau toe.

Reeds in 2005 kwam de korpschef in opspraak wegens een drugsreis naar Roemenie, hoe is het mogelijk dat hij toen al kon aanblijven? Het antwoord kan men vinden in de Hasseltse loge (de Crutzenstraat 18 in Hasselt). Korpschef Beckers vervulde er immers de funtie van “redenaar” en is één van de afgevaardigden voor zijn loge bij nationale vergaderingen van de Gootloge. Een belangrijke functie dus. De “achtbare meester”, ofwel voorzitter, was (in 2008) Pim Lagay (in die tijd voorzitter van Open Vld in Tongeren). De eerste opziener (en bibliothecaris) is advocaat Hugo Lamon, verdediger van de politiezone HAZODI en aanklager van de klokkenluiders. Vervolgens is er ook nog Harry Sweeck. Hij is de vader van Eva Sweeck, voor wie het examenresultaat moest worden vervalst, en die dankzij de fraude aan de slag kon als secretaresse van de korpchef. Dan is er nog Raymond Nelissen die advocaat-generaal is bij het arbeidshof in Hasselt. Andere leden van de Hasseltse loge zijn Steve Stevaert, die Beckers als korpschef geïnstalleerd heeft en natuurlijk Willy Claes, vader van huide burgemeester Hilde Claes.

Btw: Ook Guido Hermans, een van de verantwoordelijken bij de Machiels Group, het bedrijf waarmee de stad Hasselt recent een door de Vlaamse regering gecontesteerde overeenkomst afsloot over de verkoop van de terreinen van Pukkelpop is lid van de hasseltse loge.

In dit gezellige clubje vinden we dus alles terug:belangrijke (locale) politici van alle “democratische” partijen, advocaten, rechters, journalisten, aannemers,...Dat deze lieden gezellig samen keuvelen en samen alle belangrijke beslissingen nemen buiten de democratische besluitvorming om zou toch moeten uitkomen en tot een schok bij “het volk”moeten leiden. Ware het niet dat ze zichzelf perfect afdekken gezien ze alle macht in handen hebben, van de politiek tot de pers en tot het gerecht toe. Dat deze “elitie” de bevolking regeerd en blijkbaar ongehinderd kan doen wat ze wilt (corruptie,...) is werkelijk verachterlijk. De korpschef wordt nu wel buitengewipt maar de andere hoofdrolspelers blijven vrolijk zitten en alles blijft bij het oude. Een pionnetje is weg maar de ware machthebbers blijven zitten, waar ze al decenia zitten, vaak van vader op zoon (of dochter in Hasselt).

De burger heeft al weinig macht, zo kunnen we enkel 1 maal per 4 jaar een vertegenwoordiger kiezen uit een lijst die door partijdynastiën al 180 jaar onafgebroken naar voorgeschoven worden. Ook het gerecht is oververtegenwoordigt in de loges en overigens politiek benoemd door diezelfde partijen. De pers en kapitaalkrachtigen onder ons vervolledigen de loges. En waar staat de gewone man met de pet? Wie verdedigd Jan en Mieke? Niet het corrupte gerecht, niet de partijdige pers, niet de rijken en al zeker niet de politieke klasse...Allen zitten ze in het web van de loge en aan de vetpotten van de democratie.

Deze loges, een aanfluiting van de democratie, moeten dan ook volgens NSV!-Hasselt verboden worden teneinde de macht van de heersende elites te breken en terug te geven aan het volk. De schijnvoorstelling van de parlementaire democratie moet gestopt worden, de strijd tegen de loges dient dan ook hier in Hasselt als nationaal gevoerd te worden. De Siegfried Brackes, De Guchten, De Croo’s, Stevaerts en Claesen dienen te verwijnen en samen met hen de loges!

NSV!-Leeuw