Actualiteit


Overzicht


Oostfronter over oorlog en repressie

Schachten zamelen geld in

Vorming rond de Spartanen

Corruptie en loges in Hasselt

NSV! Hasselt bezoekt Winterland
>> >Vlaams-nationale Zangavond

Geplaats op 04-01-2010 om 00:05:00 door

Op vrijdag 20 november 2009 organiseerde NSV! Hasselt een Vlaams-nationale zangavond in de Uilenspiegel in Hasselt. We organiseerden deze avond ter ondersteuning van onze werking. Ook wilden we andere mensen laten kennismaken met NSV! Hasselt. Terwijl er meestal studenten en enkele oudgedienden naar een cantus afzakken, waren er vrijdag ook sympathisanten van andere verenigingen, zoals de Vlaamse Volksbeweging en het NVNV (Nationalistisch Verbond Nederlandse Volksbeweging). Bert Schoofs (Skoefie), Patrick Verbraeken en ikzelf leidden de avond. Ikzelf stond in voor het eerste gedeelte van de avond. Na de eerste tempus vond een plechtig gedeelte plaats. Voor de zangavond hadden onze schachten immers hun doopproeven doorstaan. Ik zag de walging op het gezicht van schachten, als gevolg van de lepel zout, en ik zag dat het goed was. Nadat ze hun pet en lint ontvangen hadden en iedereen terug plaats had genomen, was het de beurt aan Skoefie om de leiding over te nemen. Hij zorgde meteen voor een gemoedelijke sfeer. Een tiental liederen en een tempus later was het de beurt aan Patrick Verbraeken. Zijn uitstekende liederenkennis was voor de zangavond een hele verrijking. Tegen half twaalf nam ik de leiding weer over. Na het zingen van “Het zwartbruine bier”, waarop heel wat vrije ludieke versies volgden, was het tijd voor het stille gedeelte. Tot slot ruimden we de zaal op en praatten we beneden in het café nog gezellig na. Wat zeker ook een vermelding verdiend is de schitterende wijze waarop mixmeester Renaat Vanheusden van het NVNV verschillende liederen al zingend aan elkaar mixte. Zijn potpourri, zoals hij het zelf noemde, werd door iedere aanwezige gesmaakt.

NSV!-Leeuw